Nông dược Hoàng Ân - Nhà sản xuất phân bón, thuốc bảo về thực vật hàng đầu VN

http://nongduochoangan.com


Thông tin về danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Ngày 07 tháng 10 năm 2009 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư số 64/2009/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 03 năm 2009 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và Thông tư số 20/2009/TT-BNN ngày 17 tháng 04 năm 2009, Thông tư số 32/2009/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 06 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 03 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư có hiệu lực từ ngày 21 tháng 11 năm 2009.
Thông tin về danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

 

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:

1. Thông tư 32/2009/TT-BNNPTNT ngày 08/06/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03/03/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

2. Thông tư 20/2009/TT-BNN ngày 17/04/2009 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03/03/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

3. Thông tư 09/2009/TT-BNN ngày 03/03/2009 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây